Foto: Dean Drobot/MostPhotos
Foto: Dean Drobot/MostPhotos

Om avbrottet sker inom tre veckor efter kursstart kan du själv lägga in ett tidigt avbrott på Mina studier via Mitt.su.se – studentexpeditionen får då ett automatiskt meddelande om det. Har det gått mer än tre veckor efter kursstart måste du kontakta studentexpeditionen eller studievägledaren.
Studentexpeditioner/studievägledare

Om du läser inom ett program och vill göra uppehåll för att återuppta dina studier vid ett senare tillfälle, kontakta studievägledaren.
Studievägledare

Tidigt avbrott (inom tre veckor från kursstart)

Du som meddelar ditt avbrott på en kurs inom tre veckor från kursstart har möjlighet att söka kursen igen vid annat tillfälle.

Sent avbrott (efter tre veckor från kursstart)

Kontakta studentexpeditionen/studievägledaren för eventuell omregistrering i mån av plats.

Viktigt att du kontaktar studievägledaren

I allmänhet gäller att du som tagit kontakt med din studievägledaren och diskuterat igenom dina studier oftast kan få möjlighet att fullfölja dina studier vid ett senare tillfälle. Däremot har du som har låtit bli att anmäla studieavbrott betydligt svårare att få återkomma.