Illustration: Yann Song Tang, MostPhotos
Illustration: Yann Song Tang, MostPhotos

Examinationsregler för studenter vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (57 Kb)

Regler för salstentamen (vid Stockholms universitet)

Riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet