Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin
 

Litteraturförteckning

Vilken litteratur som gäller för de olika delkurserna framgår av litteraturförteckningarna på respektive kurssida.

Digital litteratur

Viss litteratur finns tillgänglig i digitalt format via Athena, Universitetsbiblioteket eller internet. I litteraturlistorna står var de digitala artiklar finns att hämta.

Låna litteratur

All kurslitteratur finns som dag- och veckolån hos Universitetsbiblioteket. De har även databaser för artikelsökning m.m.
Universitetsbiblioteket

Om det är utlånat hos Universitetsbiblioteket kan du även försöka med Stockholms stadsbibliotek:
biblioteket.se (Öppnas i nytt fönster.)

Köpa litteratur

(Länkarna öppnas i nya fönster.)

Köpa nytt: Akademibokhandeln i Frescati, Allhuset

Köpa begagnat: Campusbutiken i Allhuset.

Du kan även hitta anslag om försäljning av begagnad kurslitteratur på vår anslagstavla, plan D4.