Foto: Pia Nordin/Linnea Hanell
Foto: Pia Nordin/Linnea Hanell

Om det t.ex. står kl. 9–12 i schemat, innebär det tre lektionstimmar à 45 minuter.

Stockholms universitet tillämpar inte så kallad akademisk kvart.