Roger Nyborg vid institutionen undervisar våra internationela studenter i svenska. Foto: Eva Dalin
Roger Nyborg vid institutionen undervisar våra internationela studenter i svenska,i en hörsal. Foto: Eva Dalin

Undervisningssalar

Våra undervisningssalar finns oftast i D-huset (plan 2 och 3), men andra lokaler kan också förekomma.

Hörsalar A2–F11 för storföreläsningar och tentamen finns på plan 3 i den långa "korridor" som sammanbinder hus A–F. Hörsal F12 finns på plan 2.
Hörsalar

Skrivsalar för tentamen, se Skrivsalar.

Hitta till oss.