Obligatorisk närvaro innebär oftast att man inte får vara frånvarande mer än max 20 %. Dessutom ska frånvaron kompenseras.

Om du missar för många lektioner kan du kontakta studievägledaren för att diskutera möjligheten att delta i kursen en annan termin.