Foto: Voy, MostPhotos
Foto: Voy, MostPhotos
  • På vissa kurser har vi obligatorisk närvaro. Om du blir sjuk är det då bra att du meddelar din lärare.
  • Längre sjukfrånvaro anmäler du till studievägledaren.
  • Tänk också på att anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Kontrollera även med CSN vad som gäller. (Länkarna öppnas i nya fönster.)
  • Hos Studenthälsan kan du få medicinsk och psykologisk rådgivning.