Många av våra kurser har ett språkkrav i betygskriterierna. (Det gäller inte kurser som tränar just detta, exempelvis Akademisk svenska för andraspråkstalare.) Språkkravet ser ofta ut på följande sätt:

  • För de godkända betygen finns ett generellt kriterium, nämligen att skriftliga uppgifter ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet.
  • Detta innebär till exempel att du måste kunna skriva texter som har tillräck-ligt god struktur för att vara lättbegripliga för läsaren, och du måste också ha en grundläggande behärskning av svenska på olika nivåer: stavning, böjning, ords och konstruktioners stilvärde, skiljetecken och meningsbyggnad.

Du måste alltså redan från början ha relativt god förmåga att skriva den typ av svenska som man möter i texter i samhället (sakprosa), dvs. av annat slag än skönlitteratur. Om du känner dig osäker bör du kontakta studievägledaren för din kurs.

Vi har kurser för dig med annat modersmål än svenska:

Du som är tveksam om din språkfärdighetsnivå bör kontakta någon av våra studievägledare eller studierektorer för vägledning om fortsatta studier vid institutionen.