På universitets centrala webbplats finns massor av information.

Livet som student

Studentrådet

Studentrådet vid institutionen

Studentkåren

SUS: Stockholms universitets studentkår

Välkomstaktiviteter

Vid varje terminsstart arrangerar universitetet olika välkomstakvitiveter.
Välkomstaktiviteter