Välkommen till Ladok för studenter

Skriftlig salstentamen

Anmäl dig via minastudier.su.se (Ladok) senast en vecka i förväg.
minastudier.su.se

Om du har problem med att anmäla dig, kontakta din studentexpedition.
 

Ta med till tentamen

Vid tentamen måste du visa upp legitimation med foto. Detta gäller all slags examination, även muntlig.

 

Examinationsregler

Examinationsregler