KIlle som läser bok och kliar sig i huvudet med en boktrave bredvid sig.
Foto: Wavebreakmedia, MostPhotos
  • Du ska i god tid få anvisningar om hur och när hemtentamen lämnas ut. Normalt sker detta via Mondo.
  • Du behöver inte anmäla dig för att skriva hemtentamen. Om du är student från en tidigare termin måste du kontakta din studentexpedition för att få tillgång till Mondo.
  • Du ska få tydliga anvisningar med skrivningen om senaste inlämningsdag och -tid.
  • Det ska också framgå hur skrivningen ska genomföras, om samarbete är tillåtet, hur och var skrivningen ska lämnas, formalia osv.
  • Hur många dagar du har på dig för hemtentan varierar.

Examinationsregler