KIlle som läser bok och kliar sig i huvudet med en boktrave bredvid sig.
Foto: Wavebreakmedia, MostPhotos

Se Tentamen: Anmälan till salstentamen och Tentamen: Hemtentamen.