Betyg i Ladok

Studentexpeditioner

Dina betyg hittar du via Ladok för studenter.

Vi kastar tentamina (och inlämningsuppgifter) som inte är hämtade inom 2 år.