KIlle som läser bok och kliar sig i huvudet med en boktrave bredvid sig.
Foto: Wavebreakmedia, MostPhotos

Se Resursrum på Studentavdelningen.