Svenska/nordiska språk

Blankett: Tillgodoräknande för Svenska och Nordiska språk (285 Kb)

Skriv ut, fyll i, skriv under och skicka in. Adress, se blanketten.

 

Svenska som andraspråk

Se Svenska som andraspråk: Tillgodoräknande

 

Lärarutbildningen

Du måste ansöka om tillgodoräknande hos din hemvistinstitution.

 

Tolkning/översättning

Blankett: Tillgodoräknande för Tolkning/Översättning/TÖI (231 Kb)

 

Tvåspråkighet

Blankett: Tillgodoräknande för tvåspråkighet/Centrum för tvåspråkighetsforskning (163 Kb)

Skriv ut, fyll i, skriv under och skicka in. Adress, se blanketten.