Pdf-formulären går att fylla i på skärmen

Det går att tabba mellan de olika fälten i respektive formulär.

  1. Öppna valt pdf-formulär nedan.
  2. (Arkiv >) Spara som … (för att kunna fylla i).
  3. Fyll i (och spara).
  4. Skriv ut.
  5. Skriv under.
  6. Lämna/skicka in (adress, se formuläret).

 

Svenska och Nordiska språk

Tillgodoräknande för Svenska och Nordiska språk (493 Kb)

 

Svenska som andraspråk

Se Svenska som andraspråk: Tillgodoräknande

 

Svenska som främmande språk

Tillgodoräknande Svenska som främmande språk (426 Kb)

 

Lärarutbildningen

Du måste ansöka om tillgodoräknande hos din hemvistinstitution.

 

Tolkning och Översättning

Tillgodoräknande för Tolkning/Översättning/TÖI (549 Kb)

 

Tvåspråkighet

Tillgodoräknande för tvåspråkighet/Centrum för tvåspråkighetsforskning (474 Kb)