Den vanliga formen för utvärdering är ett webbformulär som du normalt fyller i efter avslutad delkurs.

Länken till utvärderingen får du antingen via Athena eller mejl. Om du missar den uppskattar vi om du kontaktar läraren/studentexpeditionen.

Observera att utvärdering inte är ett medel att rätta till tillfälliga missförhållanden i undervisningen. Om det finns anledning att påtala sådana bör du först diskutera med din lärare och, om detta inte leder till att förhållandena klaras ut, vända dig till din studierektor eller till prefekten.