Den vanliga formen för utvärdering är ett webbformulär som du normalt fyller i efter avslutad delkurs.

Länken till utvärderingen hittar du under din kurs i Mondo. I annat fall delar läraren ut länken på sista lektionen. Om du missar den bör du kontakta läraren/studentexpeditionen.

Observera att utvärdering inte är ett medel att rätta till tillfälliga missförhållanden i undervisningen. Om det finns anledning att påtala sådana bör du först diskutera med din lärare och, om detta inte leder till att förhållandena klaras ut, vända dig till din studierektor eller till prefekten.