Kurser avancerad nivå

Kurser avancerad nivå i svenska/nordiska språk

På avancerad nivå ger vi magister- och masterkurser (examensarbete 15 hp resp. 30 hp) i svenska och nordiska språk (historisk ämnesinriktning). Dessutom ger vi kortare ämneskurser (7,5 hp).

Vi ger normalt undervisning på någon eller några av dessa ämneskurser på avancerad nivå varje termin. Det framgår av kurslistorna nedan – står det exempelvis (ht -18) ges kursen med undervisning den hösten.

Anmäl dig till dessa kurser i vanlig ordning via antagning.se (länk finns även via resp. kurssida till universitets kurskatalog). Sista anmälningsdag är 16 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Webbanmälan öppnar en månad före dess.

Övriga ämneskurser i svenska går normalt att läsa som läskurser, och då anmäler du dig direkt via institutionen/studievägledaren. Det finns ofta även möjlighet att läsa några av kurserna i nordiska språk som läskurser. Kontakta studievägledaren för information om detta.

Studentexpedition/studievägledare svenska/nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

PÅSKTIDER >>

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler