Relevanta analysmetoder och kritiska resonemang om orsaker till ocheffekter av språkväxling och språkkontakt tillämpas på autentiska textexempel från två- eller flerspråkigamiljöer.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT20 Schema NS7097

Högre seminariet nordiska språk

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Flerspråkighet under nordisk medeltid 1

Litteratur

Litteratur NS7097 (224 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier AN allman Nordiska språk NS7060/NS7063/NS7065/NS7067/NS7069/NS7071/NS7095/NS7097 (157 Kb)

Uppsatsarkiv

Uppsatsarkiv