• Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren.
  • Kurskod: NS7064

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Kursplan

Kursplan NS7064 (162 Kb)

Betygskriterier

Betygskrit. AN spec. Nordiska språk NS7064/NS7066/NS7068/NS7070/NS7072/NS7096 (67 Kb)