Ytterligare en möjlighet är att utgå från något begrepp som haft stor betydelse inom sociolingvistisk forskning såsom ackommodering och attityder; kodväxling; språkförändring; sociala nätverk och praktikgemenskaper. Fördjupningsuppgiften kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av ett par verk eller en liten empirisk undersökning.

  • Vi ger inte kursen med undervisning vt -18, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren.
  • Kurskod: NS7088

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen Sociolingvistik 2, NS7088

 

Litteratur

Kurslitteratur bestäms i samråd med examinator.

 

Betygskriterier

 Betygskrit. AN spec. svenska NS7076/NS7078/NS7080/NS7082/NS7084/NS7086/NS7088/NS7090/NS7092/NS7094 (138 Kb)