• Vi ger kursen vt -19.
  • Kurskod: NS9005

Beslut om antagning till masterkursen

Om du är antagen till

kan du antas till Svenska – master, examensarbete, 30 hp, efter att studierektor/studievägledare för avancerad nivå beslutar om det. Om du inte är antagen till något av dessa program kan du inte bli antagen till kursen.

  • För studenter inom masterprogrammen regleras detta genom den individuella studieplanen.
  • För studenter inom Kombinationsprogrammet ska i första hand rekommenderad studiegång gälla, i annat fall avgörs detta individuellt från fall till fall genom beslut av studierektor/studievägledare för avancerad nivå.

(Beslutat av Institutionsstyrelsen 2012-12-05.)

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

Vt -19 Schema NS9005

Högre seminariet nordiska språk

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Svenska – masterkurs

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS9005 (95 Kb)

 

Uppsatsarkiv

Uppsatsarkiv