Kurser avancerad nivå

Kurser avancerad nivå i svenska/nordiska språk

På avancerad nivå ger vi magister- och masterkurser (examensarbete 15 hp resp. 30 hp) i svenska och nordiska språk (historisk ämnesinriktning). Dessutom ger vi kortare ämneskurser (7,5 hp).

Kurser med undervisning

Varje termin ger vi undervisning på någon eller några av våra ämneskurser på avancerad nivå. Det framgår av kurslistorna nedan – står det exempelvis (VT20) ges kursen med undervisning den våren.

Läskurser utan undervisning

Ämneskurser allmän del 1: Övriga ämneskurser i svenska går normalt att läsa som läskurser. Det finns ofta även möjlighet att läsa några av kurserna i nordiska språk som läskurser.

Ämneskurser specialiserad del allmän del 2: Kontakta studievägledaren om du har frågor.

Sök

Du söker till kursen via antagnig.se oavsett om du vill gå en kurs med undervisning eller en läskurs utan undervisning.
antagning.se

Sista ansökningsdag är 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Webbanmälan öppnar en månad före dess.

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Helena Bani-Shoraka

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sök program & kurser
Dagens schema
Sök program & kurser
Nordkurs sommarkurser. Sök senast 1 mars. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube