PROGRAMSIDOR

ANSÖKNINGSINFORMATION

  • Sista ansökningsdatum: 15 april. Webbanmälan öppnar 15 mars.
  • Sök via utbildningskatalogen (öppnas i nytt fönster):
  • Urvalet baseras på kvalitén i en språkvetenskaplig uppsats i svenska, svenska som andraspråk eller nordiska språk. Uppsatsen ska i första hand vara examensarbetet för kandidatexamen.

OBS! Skicka uppsatsen direkt till oss, absolut senast 1 juni:

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare Avancerad nivå
Stockholms universitet
106 91 Stockholm