Programmet utmynnar i en masterexamen. Det finns också möjlighet att ta en magisterexamen efter halva tiden. Kurser med undervisning ges på halvfart, och den normala studiegången förutsätter att man läser två kurser parallellt. Detta möjliggör dock också att programmet kan läsas med lägre studietakt. 

Läs mer om Masterprogrammet i språkvetenskap (Institutionen för lingvistiks webbplats).

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

År 1

  Period 1 Period 2    
HT

Introduktioner

Två kurser parallellt:
Language in use, 7.5 credits (Institutionen för lingvistik)

Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (Filosofiska institutionen)

Valbar(a) ämnesspecifik(a) kurs(er) parallellt. Mer information får du vid vår institutions obligatoriska introduktion.    
VT Nordiska språk med historisk inriktning – magisterkurs, 15 hp på halvfart under hela terminen. Två kurser om vardera 7,5 hp specifika för inriktningen    

 

År 2

HT

Färdighetskurser om totalt 15 hp

Valbara kurser om totalt 15 hp

Kursen English for Academic Research 7.5 credits (Engelska institutionen) läser du antingen som färdighetskurs eller valbar kurs.

 
VT

Nordiska språk i historisk inriktning – masterkurs, 30 hp

 

 

Utbildningsplan

Se utbildningskatalogen: HSPLO/NORD Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk

Fler inriktningar vid institutionen

Vi ger även Masterprogram i språkvetenskap, inriktning:

svenska | svenska som andraspråk | tvåspråkighet/bilingualism