Program avancerad nivå

Program avancerad nivå

Institutionen ger fyra inriktningar inom Masterprogrammet i språkvetenskap: Svenska, Svenska som andraspråk, Nordiska språk och Tvåspråkighet/Bilingualism.

Ansökan och antagning – masterprogram

Programmen startar på höstterminerna – sök senast 15 april. Webbanmälan öppnar 15 mars.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska, 120 hp (startar ht -19)

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot SVENSKA kan vara en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Inom programmet kan du läsa till magister- eller masterexamen i svenska.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp (startar ht -19)

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot SVENSKA SOM ANDRASPRÅK kan vara en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Inom programmet kan du läsa till magister- eller masterexamen i svenska som andraspråk.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk, 120 hp (startar ht -19)

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot NORDISKA SPRÅK kan vara en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Inom programmet kan du läsa till magister- eller masterexamen i nordiska språk.

Master's Programme in Language Sciences with a Specialisation in Bilingualism, 120 hp (Autumn '19)

The Master’s Programme in Language Sciences can be read with a specialisation in BILINGUALISM, among others. The programme consists of compulsory courses common to the entire programme, compulsory courses for the main field of study, and elective courses from the Faculty of Humanities’ common offerings.

Övriga masterprogram

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube