Vidare belyses hur främst elever i svenska skolmiljöer utvecklar sin skrivförmåga. Kursens olika delmoment behandlas ur både ett första- och andraspråksperspektiv.

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

  

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Skrivutveckling under skoltiden

 

Litteratur

Litteratur NS3039 (155 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS3039 (77 Kb)