Beskrivningen behandlar grammatiska, fonologiska, lexikala och pragmatiska aspekter. Dessutom tar kursen upp nordiska kommunikationsetnografiska undersökningar som fokuserar flerspråkighet och interkulturella möten, språkanvändning och språkutvecklande arbetssätt på mångkulturella arbetsplatser. Kursen riktar sig till språkkonsulter som vill fortbilda sig inom svenska som andraspråk.

 

Schema

Ht -16 Schema NS6007

Kursen ges på kvartsfart distans med två campusträffar på dagtid.

 

Litteratur

Litteratur NS6007 (92 Kb)

 

Kursplan

 
 

Betygskriterier