Grundnivå

Studenter sitter och pluggar på ett utecafé i Kungsträdgården. Foto: Eva Dalin

  Grundnivå

  Vi har ett stort utbud av program och kurser på grundnivå. Förutom nivåerna I, II och III/kandidatkurs ger vi en mängd kortare kurser både dag- och kvällstid.

  Program

  Vi ger flera program i svenska/nordiska språk som leder till kandidatexamen: ett program i egen regi och tre program i samarbete med andra institutioner:

  Se även kandidatprogram i våra andra ämnen:

  Kurser i svenska/nordiska språk

  Ämnet svenska är ett mångfacetterat ämne. Våra kurser i modern svenska är uppdelade i:

  Är du intresserad av svenska språkets historia har vi kurser i:

  Är du främst intresserad av att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift har vi kurser i:

  För dig som är intresserad av våra grannspråk har vi kurser i:

  Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

  Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

  Britt Arvidsson

  Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

  Studentinflytande

  Helena Bani-Shoraka

  Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
  Dagens schema
  Sök program & kurser
  Alla våra utbildningar
  Lediga studieplatser
  Mondo
  Athena
  Mitt universitet
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Texten biblioteket på blå bakgrund
  SU Play
  Uppsats och mall
  Datbaser, föreningar och nätverk
  Vill studera - samlad information
  aktivera ditt universitetskonto
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  NÄR
  Har du idéer och förslag på miljöarbete?
  Kris och stöd

  FB Svefler

  facebook
  youtube