Grundnivå

Studenter i olika studiesituationer

Grundnivå

Vi har ett stort utbud av program och kurser på grundnivå. Förutom nivåerna I, II och III/kandidatkurs ger vi en mängd kortare kurser både dag- och kvällstid.

Program

Vi ger flera program som leder till kandidatexamen: ett program i egen regi och tre program i samarbete med andra institutioner.

Kurser i svenska/nordiska språk

Ämnet svenska är ett mångfacetterat ämne. Våra kurser i modern svenska är uppdelade i:

Är du intresserad av svenska språkets historia har vi kurser i:

Är du främst intresserad av att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift har vi kurser i:

För dig som är intresserad av våra grannspråk har vi kurser i:

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Inställda tider

  • Måndag 30 april är telefontiden 16–17 och besökstiden 17–18 inställda.
  • Tisdag 1 maj är institutionen stängd.

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Svenska som andraspråk
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler