Grundnivå

Studenter i olika studiesituationer

Grundnivå

Vi har ett stort utbud av program och kurser på grundnivå. Förutom nivåerna I, II och III/kandidatkurs ger vi en mängd kortare kurser både dag- och kvällstid.

Program

Vi ger flera program i svenska/nordiska språk som leder till kandidatexamen: ett program i egen regi och tre program i samarbete med andra institutioner:

Se även kandidatprogram i våra andra ämnen:

Kurser i svenska/nordiska språk

Ämnet svenska är ett mångfacetterat ämne. Våra kurser i modern svenska är uppdelade i:

Är du intresserad av svenska språkets historia har vi kurser i:

Är du främst intresserad av att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift har vi kurser i:

För dig som är intresserad av våra grannspråk har vi kurser i:

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande

Helena Bani-Shoraka

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube