Grundnivå

Studenter sitter och pluggar på ett utecafé i Kungsträdgården. Foto: Eva Dalin

  Grundnivå

  Vi har ett stort utbud av program och kurser på grundnivå. Förutom nivåerna I, II och III/kandidatkurs ger vi en mängd kortare kurser både dag- och kvällstid.

  Program

  Vi ger flera program i svenska/nordiska språk som leder till kandidatexamen: ett program i egen regi och tre program i samarbete med andra institutioner:

  Se även kandidatprogram i våra andra ämnen:

  Kurser i svenska/nordiska språk

  Ämnet svenska är ett mångfacetterat ämne. Våra kurser i modern svenska är uppdelade i:

  Är du intresserad av svenska språkets historia har vi kurser i:

  Är du främst intresserad av att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift har vi kurser i:

  För dig som är intresserad av våra grannspråk har vi kurser i:

  Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

  Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

  Britt Arvidsson

  Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

  Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Helena Bani-Shoraka

  Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

  E-post: helena.bani-shoraka@su.se

  Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
  Dagens schema
  Sök program & kurser
  Alla våra utbildningar
  Lediga studieplatser
  Mondo
  Athena
  Mitt universitet
  Språkstudion
  Studie- och språkverkstan
  Texten biblioteket på blå bakgrund
  SU Play
  Uppsats och mall
  Datbaser, föreningar och nätverk
  Vill studera - samlad information
  aktivera ditt universitetskonto
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  NÄR
  Har du idéer och förslag på miljöarbete?
  Kris och stöd

  FB Svefler

  facebook
  youtube