Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

  • Ht -19 Schema NS1049
    • Två stycken ges på campus (tisdagskvällar) och
    • åtta stycken ges på distans via det digitala verktyget Zoom (tisdagskvällar).
  • Kursen har närvarokrav på 80 % dvs. man måste deltaga vid minst åtta seminarier av totalt 10:

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 1

Litteratur

Litteratur NS1049 (76 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1049 (78 Kb)

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Danska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp

Delkursens syfte är att öka din hör- och läsförståelse av danska som grannspråk. Inom delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och muntliga framträdanden, och det läses modern sakprosatext och skönlitteratur i olika genrer. I delkursen ingår en introduktion till danskt uttal och skriftspråk och till grundläggande lexikaliska skillnader mellan danska och svenska. I arbetet med att utveckla språkförståelsen ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på danska.

Danska, muntlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen övas du i muntlig kommunikation på danska, och därtill behandlas danskt uttal, ordförråd och språkbruk och dansk basgrammatik.