Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT20 Schema NS1049

Delkurs 1 har ett närvarokrav på minst 80 %, dvs. du måste deltaga vid minst åtta seminarier av totalt tio. Alla seminarier ges via verktyget Zoom (tisdagskvällar).

Delkurs 2 består av obligatoriska uppgifter via kursplattformen Athena.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 1

Litteratur

VT19 Litteratur NS1049 (76 Kb)

HT20 Litteratur NS1049 (217 Kb)

Betygskriterier

VT20 Betygskriterier NS1049 (78 Kb)

HT20 betygskriterier NS1049 (209 Kb)

Delkurser

Se kursplanen för delkursernas innehåll: utbildningskatalogen: Danska – baskurs 1.

  • Dk 1: Danska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp
  • Dk 2: Danska, muntlig färdighet, 7,5 hp