Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Vt -18 Schema NS1049

Vt -18 Kursen ges på distans halvfart under hela terminen. Det ingår fyra obligatoriska campusträffar i Frescati, samt sex obligatoriska möten via Adobe Connect.

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 1

 

Litteratur

Litteratur NS1049 (76 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1049 (57 Kb)

 

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Danska, hör- och läsförståelse, 7,5 hp

Delkursens syfte är att öka din hör- och läsförståelse av danska som grannspråk. Inom delkursen tränas hörförståelse av både spontant tal och muntliga framträdanden, och det läses modern sakprosatext och skönlitteratur i olika genrer. I delkursen ingår en introduktion till danskt uttal och skriftspråk och till grundläggande lexikaliska skillnader mellan danska och svenska. I arbetet med att utveckla språkförståelsen ingår även smärre uppgifter i att skriva enklare vardagliga texter på danska.
 

Danska, muntlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen övas du i muntlig kommunikation på danska, och därtill behandlas danskt uttal, ordförråd och språkbruk och dansk basgrammatik.