Danska

Danska – baskurs 2, 15 hp (ht -19, vt -20)

Kursen Danska – baskurs 2 innehåller träning i att delta i enklare muntlig och skriftlig kommunikation på danska samt en fördjupad träning i att uttrycka sig i skrift på danska. I anslutning till färdighetstränande moment behandlas mer fördjupat danska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd samt tal- och skriftspråkliga konventioner. Undervisningen ges i ett grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med dansktalande.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

  • Ht -19 Schema NS1098
    • Två stycken ges på campus (onsdagkvällar) och
    • sju stycken ges via det digitala verktyget Zoom (onsdagkvällar).
  • Kursen har närvarokrav på 80 %, dvs. du måste deltaga vid minst sju seminarier av totalt nio:

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 2

Litteratur

Litteratur NS1098 (77 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1098 (73 Kb)

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Dk 1: Muntlig och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

På delkursen tränas du i förmågan att delta i enkla, vardagliga muntliga och skriftliga kommunikationssituationer på danska. Du läser även texter i olika genrer och hör och ser radio- och filminslag som utgångspunkt för samtal och presentationer

Dk 2: Skriftlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen tränar du på att uttrycka dig på danska i skrift. Tonvikten ligger på att träna grundläggande dansk grammatik, språkriktighet och ett basordförråd.
 

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena Bani-Shoraka

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube