Danska

Danska – baskurs 2, 15 hp (vt -18, ht -18)

Kursen innehåller träning i att delta i enklare muntlig och skriftlig kommunikation på danska samt en fördjupad träning i att uttrycka sig i skrift på danska. I anslutning till färdighetstränande moment behandlas mer fördjupat danska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd samt tal- och skriftspråkliga konventioner. Undervisningen ges i ett grannspråksperspektiv, något som förutsätter goda kunskaper i svenska. Kursen är användbar för alla som har muntliga och skriftliga kontakter med dansktalande.

Viktig studieinformation

 Viktig studieinformation (106 Kb)

 

Schema

Vt -18 Schema NS1098

Vt -18 Kursen ges med fyra obligatoriska campusträffar i Frescati och fem obligatoriska möten vida Adobe Connect (onsdagar).

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Danska – baskurs 2

 

Litteratur

Litteratur NS1098 (77 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1098 (73 Kb)

 

Delkurser

Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen:

Dk 1: Muntlig och skriftlig kommunikation, 7,5 hp

På delkursen tränas du i förmågan att delta i enkla, vardagliga muntliga och skriftliga kommunikationssituationer på danska. Du läser även texter i olika genrer och hör och ser radio- och filminslag som utgångspunkt för samtal och presentationer

Dk 2: Skriftlig färdighet, 7,5 hp

På delkursen tränar du på att uttrycka dig på danska i skrift. Tonvikten ligger på att träna grundläggande dansk grammatik, språkriktighet och ett basordförråd.
 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition/studievägledare svenska/nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

PÅSKTIDER >>

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Viktig studieinformation

Läs detta dokument

Svenska som andraspråk
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler