Språkkonsultprogrammet, 180 hp

På programmet utbildas konsulter i svenska språket. Språkkonsulter arbetar vid myndigheter, i organisationer och företag, och många är egna företagare. Teori och praktik kombineras genomgående i programmet och det ingår fyra praktikperioder. Programmet ges hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Språkkonsultprogrammet

 

Kandidatprogram i moderna språk, 180 hp

Om du är intresserad av svenska och andra moderna språk kan du välja detta språkprogram som har en interkulturell prägel. Du läser ett språk som huvudämne – svenska eller ett annat modernt språk – och ägnar ytterligare en–två terminer åt breddning. Det kan ingå utlandsstudier och praktik. Programmet inleds med en gemensam introduktionstermin. Värdinstitution är Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.

Kandidatprogram i moderna språk