Nästa antagning

 • Nästa antagning var till höstterminen 2018. Se Antagningsprov nedan.

 

Antagningsstatistik

Vid antagningen till höstterminen 2015 var det 239 som sökte. Av dessa skrev 73 personer antagningsprovet, varav 40 godkändes.

30 antogs till programmet; 15 på bästa provresultat, 9 på bästa gymnasiebetyg och 6 på bästa högskoleprovsresultat.

Information om 2018 kommer.

 

Behörighet

För att du ska kunna bli antagen till Språkkonsultprogrammet krävs förutom grundläggande behörighet även särskild behörighet, vilket innebär:

 • Engelska B med lägst betyg Godkänd/3.
 • Godkänt resultat på det skriftliga antagningsprovet.

 

Antagningsprov

 • Antagningsprovet gav vi i maj 2018.
 • Vi mejlade kallelse till provet, till alla som sökte. Om du har frågor, kontakta studievägledaren: studievagledare.svenska.svefler@su.se
 • Vi ger inte något omprov för antagning till Språkkonsultprogrammet.

 

Det skriftliga antagningsprovet består av två delar

Uppgift 1. Du ska korrigera språk och stil i en illa skriven text.

Gammalt antagningsprov Språkkonsultprogrammet 2015: Uppgift 1 (120 Kb)

Uppgift 2. Du ska skriva en informativ text för ett visst syfte med hjälp av ett material av olika texter.

Gammalt antagningsprov Språkkonsultprogrammet 2015: Uppgift 2 (1875 Kb)

Inga hjälpmedel är tillåtna.

 

Syftet med provet

Syftet med provet är att pröva de sökandes förmåga att

 • snabbt överblicka, välja ut och strukturera information från olika källor för ett visst syfte
 • ta hänsyn till en tänkt mottagargrupp och grundläggande genrenormer vid utformningen av en informativ text
 • uttrycka sig språkligt korrekt i skrift och uppvisa god stilistisk känsla.

 

Komplettering av betyg

Du som inte är färdig med dina gymnasiestudier vid ansökningstillfället har möjlighet att komplettera ansökan med betyg senast i juni aktuellt år.

 

Urval

Det finns ca 30 platser på programmet som fördelas enligt följande (fr.o.m. antagning till ht -18):

 • En tredjedel – bästa resultat på antagningsprovet
 • En tredjedel – godkänt antagningsprov samt bästa betygsmedelvärde
 • En tredjedel – godkänt antagningsprov samt bästa högskoleprovsresultat (ej äldre än 5 år).

 

Mer information

Ytterligare upplysningar lämnas av studievägledaren (se kontaktrutan).