Våra språkkonsulter har fadderorganisationer som de praktiserar hos regelbundet under sin treåriga utbildning. Varje termin utför studenterna olika typer av språk- och kommunikationsuppdrag. Just nu har vi följande fadderorganisationer knutna till programmet:

 • Bolagsverket
 • Collectum
 • Försäkringskassan
 • Miljöpartiet
 • Naturvårdsverket
 • Nordiska Ministerrådet
 • NTF
 • Ping Pong
 • PTK
 • Riksbanken
 • Riksförbundet Attention
 • Skandia Fastigheter
 • SCB Statistiska centralbyrån
 • Svedea
 • Svenska missionsrådet
 • Svenska turistföreningen

 

Foto (beskuret): Eva Dalin
Foto (beskuret): Eva Dalin

Vi behöver fler faddrar och praktikplatser

Ibland behöver våra studenter erfarenhet från en speciell bransch eller en speciell kommunikationsform. Våren 2018 är det dags för examensarbeten, vilket innebär att studenterna gör en större undersökning eller analys. Kanske är det just vad din organisation behöver?

Vad får ni?

 •  Nya fräscha perspektiv på språk och kommunikation i er organisation.
 •  Dra nytta av en språkkonsults kunskaper och färdigheter.
 •  Möjlighet att lära känna några blivande språkkonsulter och bidra till deras utbildning.
 •  Kontakt med Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.

Vad är insatsen?

 • En språkintresserad fadder/kontaktpersonen i din organisation.
 • Ett par timmar upp till en dag varje termin/halvår för att informera och ge återkoppling.

Anmäl intresse

Är du intresserad av språkkonsultpraktikanter hör av dig till kursföreståndare för Språkkonsultprogrammet, Suzanne Rosendahl, suzanne.rosendahl@su.se.