Styrdokument
Styrdokument
  • Programkod: HLANK
  • Kurskoder: kurs 1/NS1101 (HT18), kurs 2/NS2027 (VT19), kurs 3/NS3043 (HT19), kurs 4/NS4002 (VT20), kurs 5/NS5004 (HT20), kurs 6/NS6016 (VT21)
  • Kull 20: Antagningsår 2018 (HT)

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT21 Schema NS6016 kurs 6

Översikt Språkkonsultprogrammet

Översikt Språkkonsultprogrammet (105 Kb)

Utbildningsplan

Utbildningsplan Språkkonsultprogrammet (226 Kb)

Kursplan

Kursplan kurs 1, NS1101 (231 Kb)

Kursplan kurs 2, NS2027 (246 Kb)

Kursplan kurs 3, NS3043 (245 Kb)

Kursplan kurs 4, NS4002 (232 Kb) 2

Kursplan kurs 5, NS5004 (253 Kb)

Kursplan Spk kandidatkurs NS6016 (240 Kb)

Litteratur 

Litteratur kurs 1, NS1101 (53 Kb)

Litteratur kurs 2, NS2027 (97 Kb)

Litteratur kurs 3, NS3043 (196 Kb) (version 2)

Litteratur kurs 4, NS4002 (172 Kb)

Litteratur kurs 5, NS5004 (303 Kb)

Litteratur Spk kandidatkurs NS6016 (version 5) (326 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier kurs 1, NS1101 (version 3) (107 Kb)

Betygskriterier kurs 2, NS2027 (130 Kb)

Betygskriterier kurs 3, NS3043 (102 Kb)

Betygskriterier kurs 4, NS4002 (172 Kb)

Betygskriterier kurs 5, NS5004 (251 Kb)

Betygskriterier Spk kandidatkurs NS6016 (179 Kb)