Nordiska språk med historisk inriktning

 
Rundjurshuvud. Detalj från Hillersjöhällen (U 29)

Nordiska språk med historisk inriktning

Inom nordiska språk med historisk inriktning lär du dig bl.a. att tolka runstenar och ortnamn, att läsa de isländska sagorna och dikterna på originalspråk eller den svenska medeltidens texter, att spåra ords betydelser och personnamnens ursprung.

Om utbildningen

I utbildningen Nordiska språk med historisk inriktning fördjupar man sig inom nordistik, d.v.s. forskning om de nordiska språken och texterna. Det kan handla om exempelvis runstenar, ortnamn, handskrifter, handstilar, medeltida texter, språkhistoria, fornisländska.

Du kan läsa utbildningsgrenen från grundkursnivå ända upp till avancerad nivå i fyra steg: grundkursnivå, fortsättningskursnivå, kandidatkurs och avancerad nivå.

Många läser enbart enstaka 7,5 hp-kurser som en del av eller som ett komplement till en annan utbildning. De flesta 7,5 hp-kurserna på grundnivå kan du börja att läsa utan att ha läst hos oss tidigare, se behörighetskraven till respektive kurs.

Översikt 7,5 hp-kurser med undervisning

Dessa kurser ger vi normalt med undervisning. Kurserna följer en struktur som upprepas så att kursen Vikingatidens texter till exempel, som gavs höstterminen 2016, ges höstterminen 2018 nästa gång.

Vi ger alla kurser på halvfart, kvällstid om inte annat anges. Perioderna är ungefärliga (se schema på resp. kurssida).

Termin Period Kursordning* Kurs
Ht -18 sep–okt. 1:1 Vikingatida texter
  sep-okt. Fristående Lågtyskan i Sverige
  nov–jan. 1:2 Den medeltida svenskan
    3 Nordiska språk – kandidatkurs
Vt -19 jan–mars 1:3 Texter och handskrifter 1500-1800

  apr–juni 1:4 Ortnamn
  apr–juni 2:4 Uppsats
Ht -19 sep–okt. 2:1 Fornisländska I
  nov–jan. 2:2 Urnordiska – språk och texter

*Kursordning: Vi rekommenderar att du läser kurserna i en viss ordning, och börjar med Vikingatida texter (1:1) och därefter Den medeltida svenskan (1:2) osv. Du måste dock inte läsa kurserna i den ordningen, då de är fristående. Behörighetskraven står i respektive kursplan, som du hittar via våra kurssidor (se länkarna i tabellen ovan).

**Kurser på avancerad nivå (AN).

Martin Persson. Foto: Johan Asplund

Martin: Doktorand som fokuserar på dialekters närmande till standardspråk

Martin Persson, född 1972, är doktorand i nordiska språk hos oss. Han har tidigare läst Svenska, Nordiska språk med historisk inriktning och det som då hette Svenska för invandrarundervisning (nu Svenska som andraspråk).

Tommy Kuusela. Foto: Johan Asplund

Tommy: Tidigare doktorand som forskar om jättar och jättinnor i fornnordisk mytologi

Tommy Kuusela, född 1979, var tidigare doktorand i religionshistoria vid Stockholms universitet. Innan dess läste han Nordiska språk med historisk inriktning här hos oss. Han disputerade 2017.

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adresser

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Studievägledare Svenska och Nordiska språk

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen

Lyssna på gotiska

Lyssna på Fader vår på gotiska. Uppläsare är vår tidigare medarbetare prof. Rune Palm.

Se film om att studera vikingatiden inom arkeologi och nordiska språk

Möt studenter som gör arkeologiska utgrävningar och bygger vikingatida byggnader. I filmen möter vi också institutionens forskare och lärare prof. Rune Palm.

Studenter som har läst Vikingatida texter

"Exkursionen var ett bra sätt att studera källorna direkt. Mycket bra exkursionsmanual."

"Insikt i hur grammatik och språk såg ut förr, samt hur det utvecklats till idag. Datering av inskrifter, att förstå de mest frekventa orden och böjningsformerna och således kunna översätta rakt av."

"Det var ju en så allsidig kurs. Jag har tidigare mest sett och skrivit om ornamentiken. Nu kom fokus på språket. Kursen var ett bra komplement till kursen i Runologi, som jag gått tidigare."

Studenter som har läst Handskriftsläsning och texttolkning

"Jag har snabbt blivit mycket bättre på att tyda handskrifter. Jättebra och roligt att få se äkta medeltida handskrifter."

"Trodde inte att det var möjligt att lära sig så mycket."

"Det avslutande besöket på Riksarkivet var väldigt intressant och flera timmar skulle kunnat förläggas dit om kursen varit längre."

institutionens

Lediga studieplatser
Mondo
Mina studier