• Vi ger kursen inte kursen denna termin.
  • Förkunskaper: Fornisländska
  • Sök via utbildningskatalogen.
  • Kurskod: NS3048

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

Kursplan

Se planarkivet: Fornisländska III

Observera att det är den senast beslutade kursplanen som syns med terminsnamn, vilket innebär att det kan vara t.ex. kommande hösttermin som visas i katalogen, trots att det fortfarande är vårtermin. Under den synliga kursplanen finns länk till "Tidigare kursplaner", där du hittar just tidigare kursplaner, vilket alltså kan innebära just den befintliga terminens kursplan.

Litteratur

Litteratur NS3048 (92 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS3048 (68 Kb)