Mot en kulturhistorisk och en bebyggelsehistorisk bakgrund diskuteras namnens ställning i namnsystemet och förändringar av detta. I kursen orienteras även om uppteckning, bevarande och publicering av namn.

  • Vi ger kursen vt -19.
  • Sök via utbildningskatalogen Ortnamn.
  • Kurskod: NS1083

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Kommer i december 2018.

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Ortnamn

 

Litteratur

Litteratur NS1083 (78 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1083 (73 Kb)