Mot en kulturhistorisk och en bebyggelsehistorisk bakgrund diskuteras namnens ställning i namnsystemet och förändringar av detta. I kursen orienteras även om uppteckning, bevarande och publicering av namn.

  • Vi ger kursen vt -21.
  • Kurskod: NS1083

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Kommer i december -20.

Kursplan

Se planarkivet: Ortnamn

Observera att det är den senast beslutade kursplanen som syns med terminsnamn, vilket innebär att det kan vara t.ex. kommande hösttermin som visas i katalogen, trots att det fortfarande är vårtermin. Under den synliga kursplanen finns länk till "Tidigare kursplaner", där du hittar just tidigare kursplaner, vilket alltså kan innebära just den befintliga terminens kursplan.

Litteratur

Litteratur NS1083 (78 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1083 (73 Kb)