Namnstatistik tilltalsnamn kvinnor 1920–2019. Se mer namnstatistik på YouTube: Runic Stories.

Som språkligt fenomen belyses namn både från ett strukturellt, semantiskt och kulturhistoriskt perspektiv, och ett särskilt fokus ligger på hur olika personnamnsskick förändras under olika perioder. Främst behandlas namn på människor men i viss utsträckning även namn på djur och artnamn, till exempel växtnamn.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

VT21 Schema NS1125

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Personnamn i historien

Litteratur

VT21 Litteratur NS1125 (version 2) (214 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS1125 (194 Kb)