Nordiska språk med historisk inriktning

 
Rundjurshuvud. Detalj från Hillersjöhällen (U 29)

Nordiska språk med historisk inriktning

 Inom ämnet Nordiska språk kan du läsa historiskt inriktade kurser hos oss. Du lär dig att tolka runstenar och ortnamn, förstå fornisländska, medeltida svenska, läsa gamla handstilar och mycket annat. Om du är intresserad av historia och språk är det här kurser för dig.

(Bild: Rundjurshuvud. Detalj från Hillersjöhällen (U 29))

Om utbildningen

I utbildningen Nordiska språk med historisk inriktning fördjupar du dig inom nordistik, dvs. forskning om de nordiska språken och texterna. Det kan handla om exempelvis runstenar, ortnamn, handskrifter, handstilar, medeltida texter, språkhistoria, fornisländska.

Du kan läsa utbildningsgrenen från grundkursnivå ända upp till avancerad nivå i fyra steg: grundkursnivå, fortsättningskursnivå, kandidatkurs och avancerad nivå.

Många läser enbart enstaka 7,5 hp-kurser som en del av eller som ett komplement till en annan utbildning. De flesta 7,5 hp-kurserna på grundnivå kan du börja att läsa utan att ha läst hos oss tidigare, se behörighetskraven till respektive kurs.

Översikt 7,5 hp-kurser med undervisning

Dessa kurser ger vi normalt med undervisning. Kurserna följer en struktur som upprepas så att kursen Vikingatida texter till exempel, som gavs höstterminen 2018, ges höstterminen 2020 nästa gång.

Vi ger alla kurser på halvfart, kvällstid om inte annat anges. Perioderna är ungefärliga (se schema på resp. kurssida).

Höstterminen 2021 ges kurserna markerade med [Z] på distans i Zoom (oberoende av situationen med pandemin) och [C] på campus i Frescati om situtationen tillåter.

Länkarna leder till utbildningskatalogen.

Termin Period Kursordning* Kurs
VT21 jan–mars 1:3 Personnamn i historien (ny kurs)
  apr–juni 1:4 Texter och handskrifter 1500-1800
  apr–juni 2:4 Nordiska språk, uppsats
HT21 sep–okt. 2:1 De äldre runinskrifterna (ny kurs) [C]
  sep–okt. fristående Historisk sociolingvistik [Z]
  nov–jan. 2:2 Fornisländska I [C]
  nov–jan. fristående Forngutniska (ny kurs) [Z]
  hela terminen   Nordiska språk – kandidatkurs [Z]

*Kursordning: Vi rekommenderar att du läser kurserna i en viss ordning, och börjar med Vikingatida texter (1:1) och därefter Den medeltida svenskan (1:2) osv. Du måste dock inte läsa kurserna i den ordningen, då de är fristående. Behörighetskraven står i respektive kursplan, som du hittar via kurssidorna.

Vi ger vissa kurser med längre mellanrum: Digital textutgivning (NS3051), Fornisländska II (NS3021), Fornisländska III (NS3048), Gotiska (NS3046 ), Lågtyskan i Sverige (NS3049), Svenska dialekter (NS2026), Översättning i äldre tid (NS3041).

Folder en tjej och en kille som cyklar i Kungsträdgården. Foto: Eva Dalin

Folder Nordiska språk

Högtalare Foto: Francois Poirier, MostPhotos

Lyssna på gotiska

Lyssna på bönen Fader vår på gotiska. Uppläsare är vår tidigare medarbetare professor Rune Palm.

Pratbubblor Foto: Francois Poirier

Studenter om Vikingatida texter

"Exkursionen var ett bra sätt att studera källorna direkt. Mycket bra exkursionsmanual."

"Insikt i hur grammatik och språk såg ut förr, samt hur det utvecklats till idag. Datering av inskrifter, att förstå de mest frekventa orden och böjningsformerna och således kunna översätta rakt av."

"Det var ju en så allsidig kurs. Jag har tidigare mest sett och skrivit om ornamentiken. Nu kom fokus på språket. Kursen var ett bra komplement till kursen i Runologi, som jag gått tidigare."

Martin Persson. Foto: Christian Bertell

Martin: Doktorand som fokuserar på dialekters närmande till standardspråk

Martin Persson, född 1972, är doktorand i nordiska språk hos oss. Han har tidigare läst Svenska, Nordiska språk med historisk inriktning och det som då hette Svenska för invandrarundervisning (nu Svenska som andraspråk).

Josefine Berg. Foto: Pia Nordin

Josefine Berg

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk

E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare Svenska och Nordiska språk

Information om corona
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Athena
Mitt universitet
Digitala språkcaféer. Foto på kaffekopp med mjölkplums: Elin Wennemyr MostPhotos
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube