Norges flagga
 

Detta är en unik situation i världssammanhang och förklaringen får man söka i de historiska förhållandena. Den historiska utvecklingen är också grunden till att det norska språket på många sätt intar en mellanställning mellan svenska och danska. Norskan har därmed en speciellt gynnsam position i interskandinavisk kommunikation.

 På kurserna studerar vi det norska språket, norsk litteratur, kultur och samhällsliv.

Vi har ett antal kortare kurser om 7,5 hp var. Har du läst fyra kurser om 7,5 hp (sammanlagt 30 hp) kan du gå vidare till Norska II.

Det finns möjligheter att studera i Norge. Kontakta studievägledaren för information om NORDPLUS-stipendier.