Norska

Norska – baskurs 3, 15 hp (ht -19)

På kursen Norska – baskurs 3 ges du möjlighet till fortsatt färdighetsträning i norska språket utifrån en språkvetenskaplig fördjupning om norskan och med viss betoning av akademiskt språkbruk i tal och skrift. Kursen består av två delkurser, som båda innehåller dels en allmän språkvetenskaplig serie föreläsningar och seminarier, dels en färdighetsinriktad seminarieserie om norska språket.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Ht -19 Schema NS2034

Kursen ges med

  • åtta stycken obligatoriska seminarier via det digitala verktyget Zoom (torsdagkvällar) och
  • åtta stycken föreläsningar/seminarier i Zoom som inte är obligatoriska (torsdagkvällar).

Kursplan

Kursplan, se planarkivet: Norska – baskurs 3

Litteratur

Litteratur NS2034 (90 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier NS2034 (75 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena Bani-Shoraka

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Svenska som andraspråk. Foto:  Niklas Björling
Dagens schema
Sök program & kurser
Alla våra utbildningar
Lediga studieplatser
Mondo
Athena
Mitt universitet
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Datbaser, föreningar och nätverk
Vill studera - samlad information
aktivera ditt universitetskonto
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

FB Svefler

facebook
youtube