Färgpennor. Foto: j. sierpniowka, MostPhotos
Foto: j. sierpniowka, MostPhotos

Vi löser kommunikativa problem utifrån såväl fiktionsskrivande och traditionellt brukstextskrivande. Exempelvis aktualiseras berättarteknik, gestaltning, intertextualitet och genresamspel som verktyg. Lösningar diskuteras utifrån t.ex. stilistik, narratologi och diskursanalys.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

Schema kommer i juni.

Läs om hur du kan anpassa schemavyn: Schemamotorn – här kan du söka själv

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Innovativt skrivande i yrkeslivet.

 

Litteratur

Litteratur NS1105 (71 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS1105 (71 Kb)