Några studenter i närbid i en hörsal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Folder Akademisk svenska för andraspråkstalare (AKSVA, NS1122) (9892 Kb)

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

HT20 Schema NS1122

VT21 Schema NS1122

Kursplan

Se utbildningskatalogen: HT20 Akademisk svenska för andraspråkstalare

Litteratur

HT20 Litteratur NS1122 (197 Kb)

Betygskriterier

HT20 Betygskriterier NS1122 (197 Kb)