Svenska som andraspråk

Människor som går över ett övergångställe ur fågelperspektiv

Svenska som andraspråk har en egen sajt

Svenska som andraspråk är ett eget ämne och har därför en egen sajt inom Svenska och flerspråkighets sajt.

STUDIEVÄGLEDARE/STUDENTEXPEDITION KURSPAKET II & III, ÖVRIGA KURSER, LÄRARLYFTET, Provkonstruktion

Liselott Salomonsson

Liselott Salomonsson

E-post: studexp.sva.svefler@su.se

Tfn: 08-16 11 96
Telefontid:
Måndag 9–10
Torsdag 9–10

Rum: D 606
Besökstid:
Måndag 12.30–13.30
Torsdag 10–11

Adress