Svenska som andraspråk

Människor som går över ett övergångställe ur fågelperspektiv

Svenska som andraspråk har en egen sajt

Svenska som andraspråk är ett eget ämne och har därför en egen sajt inom Svenska och flerspråkighets sajt.

STUDIEVÄGLEDARE/STUDENTEXPEDITION KURSPAKET II & III, ÖVRIGA KURSER, LÄRARLYFTET, Provkonstruktion

Studievägledare/studentexpedition

E-post: studexp.sva.svefler@su.se

Telefontiderna är inställda till ca 15 juni.

Besökstider till ca 15 juni, se Studievägledare SVA, avancerad nivå

Nya telefon- och besökstider kommer ca 15 juni.

Adress