Under termin 5 på programmet kan du

  • antingen välja kurser som breddning om totalt 30 hp
  • eller göra praktik i 15 veckor, 22,5 hp, samt välja en valbar kurs om 7,5 hp.

Kurser

Kurser 7,5 hp–30 hp: Du måste själv söka till de kurser du vill läsa genom att göra en ansökan på vanligt sätt via antagning.se. Det går även att läsa kurser vid universitet i utlandet (se pdf: Information termin 5, nederst).

Om du vill läsa en breddningskurs i svenska eller engelska, rekommenderar vi i första hand någon av nedanstående kurser. Du kan även välja andra kurser vid vår institution eller vid Engelska institutionen.

Praktik inom kandidatprogram i arbetslivskommunikation, 22,5 hp

  • Kurskod: NS5003

Vill du göra praktik på en arbetsplats måste du själv ordna praktikplats. Du kan göra praktik i Sverige eller utomlands. Ett krav är att svenska och/eller engelska används på praktikplatsen och att praktikplatsen godkänns av programansvariga. Du kan förlägga din praktikperiod under valfri del av terminen, dock ska praktiken omfatta totalt 15 veckor. (Se även pdf: Information termin 5, nederst).

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

Schema

Ht -19 Schema NS5003

Kursplan

Kursplan NS5003 (166 Kb)

Litteratur

Det är ingen litteratur på denna kurs.

Betygskriterier

Betygskriterier NS5003 (54 Kb)